OM OSS

Mission

Associ8 får förändring att hända, i det lilla och i det stora. Genom att samordna och leda erfarenheter och expertkunskaper mot strategiska mål levererar vi ”walk the talk”.

Vision

Svensk industri, ett snäpp vassare.

Historia

Associ8 grundades 2005 i Linköping av Mats Areblad och Leif Bergh. Med erfarna managementkonsulter och ett kundnära förhållningssätt växte vi till en regional liten storspelare inom strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning med en bas på ca 10 delägare och ett varierande antal underkonsulter. År 2021 avvecklades verksamheten och bolaget köptes ut av dess vd, som sedermera fusionerade det med sitt privata aktiebolag, ASSOCI AB, hösten 2023.

Associ8 lever nu vidare i liten skala med bas i Stockholm. Förutom att leverera managementkonsult-tjänster så har vi ett fortsatt intresse av att skapa och utveckla affärer, vare sig det gäller utveckling av nya eller etablerade företag eller helt enkelt att lösa resurs- och kompetensbehov m h a vårt kontaktnät med erfarna managementkonsulter.

Associ8 har ett långvarigt samarbete med Altegra Consulting inom PLM-området.