KONSULTPROFIL
MATS AREBLAD

Engagemang, förtroende och visualisering är tre nyckelord som kännetecknar Mats i hans olika uppdragsroller. Han har en gedigen teoretisk och praktisk bas som civilingenjör och teknisk licentiat inom området produktutveckling samt från över 20 år i olika ledande roller i linje och projekt. Mats anlitas som workshopledare och moderator i samband med strategiarbeten. Ett område som intresserar Mats och som han ofta kommit tillbaka till är effektiviseringar inom produktutveckling och projektarbete genom etablering av tydliga mål och strategier tillsammans med en effektiv informationshantering. Att tillsammans sätta en strategi och att sedan införa den i den operativa verksamheten ger stor tillfredsställelse.

Mats har haft flera styrelseuppdrag och är sedan 2023 styrelseordförande i Altegra Consulting AB.

På fritiden ger olika former av mentala och fysiska utmaningar både rekreation och stimulans. Det kan till exempel handla om byggen, paddling, mountainbike-cykling i skog och på fjäll, körsång eller motorcykelmeka. Och golf ibland. Det är det hellre lite av varje än mycket av lite. I familjen är skidåkning och fjällresor ett uppskattat och gemensamt intresse.

En komplett CV samt mycket goda referenser kan skickas på förfrågan.

Examen och certifikat

Tekn.lic
Civ.ing Maskinteknik
Förändringsledning (Cert)
Styrelsearbete (Dipl)

Kompetensområden

Strategiarbeten
Verksamhetsutveckling
Förändringsledning
Projektledning
Processutveckling
Produktdatahantering, PLM
Digitalisering
Produktägarskap
Organisationsutveckling
Förstudier och utredningar