Varje medveten förändring börjar med en insikt

2

…om att något inte är som det borde eller kunde göras bättre.
För att bli verklighet behöver idéerna förädlas och förankras.
…och ord bli till verkstad.
För att få effekt måste lösningarna bli använda och det i sin tur kräver att vi får med oss alla berörda på resan.
För att få hjälp på den resan kontaktar du Associ8 : )