Vår styrka ligger i vår fokusering
Vi levererar inte vad som helst till vem som helst. Hos oss finns bara välutbildade och erfarna verksamhetskonsulter som kan leda strategiarbeten, analysera och föreslå verksamhetsförbättringar, designa lösningar och leda förändringsarbeten. Behövs andra kompetenser, t ex inom systemutveckling eller produktutveckling, så samarbetar vi med de bästa inom respektive område.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning