Associ8

Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning

På associ8 finns välutbildade och erfarna verksamhetskonsulter som kan leda strategiarbeten, analysera och föreslå verksamhetsförbättringar, utforma skräddarsydda lösningar och leda förändringsarbeten. Vårt fokus ligger i skärningspunkten mellan kärnprocesser och informationshantering. Här uppstår ofta de största problemen och här finns många gånger en stor förbättringspotential.

LänkLäs mer om oss