Vi kompetensutvecklar våra kunder i förändringsledning

Återigen är det just Change Management som efterfrågas hos våra kunder! Två av våra konsulter har därför inom ramen för sina uppdrag fått kompetensutveckla grupper med förändringsledare och verksamhetsutvecklare i två olika affärsenheter. Det finns behov av att ensa terminologi och språkbruk, byta erfarenheter och träna på att mäta hur förändringar fastnar över tid.

Change Management innebär att på ett strukturerat sätt säkerställa att förändringar genomförs för att uppnå definierade effektmål samtidigt som man beaktar hur förändringen påverkar organisation, grupp och individ. Alla Associ8s konsulter är certifierade förhandlingsledare enligt Prosci.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning