In i nästa generations produktdatahantering

Hur grått är inte produktdatahantering när verksamhetens hela själ ligger i utvecklingsprojekt, säljkampanjer, effektiv produktion och eftermarknad. Samtidigt kan en effektiv informationshantering vara ett fantastiskt smörjmedel och en ryggrad för alla centrala verksamheter. Ju komplexare verksamhet desto viktigare. Associ8 är glada för uppdraget att projektleda steget in i nästa generations informations- och produktdatahantering hos ett stort och utvecklingsintensivt företag.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning