Förändringsledning och transitionskoordinering i PDM-projekt

Förändringsledning och transitionskoordinering i ett stort PDM-projekt. Arbetet innefattar bland annat framtagning och genomförande av scenariobaserade valideringsövningar för att säkerställa verksamhetens arbetssätt givet den funktionalitet som den utvecklade lösningen erbjuder.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning