Ändringsledare på stort industriföretag

Linje- och förändringsarbete på ändringskontoret i ett stort industriföretag med mycket höga krav på kontollerad ändringsstyrning, i en fas då stora förändringar genomförs i tillhörande system och arbetsprocesser. Arbetet kombineras löpande med verksamhetsutvecklings-uppdrag.

Förändringsledning i en utvecklingsorganisation

Verksamhetsutveckling och förändringsledning i samband med etableringen av en ny avdelning i en produktutvecklingsorganisation. Senare i uppdraget även i rollen som tf linjechef för en utvecklingsgrupp.

Effektivisering av projektorganisation

Verksamhetsutveckling i en projektbaserad produktutvecklingsverksamhet med syftet att stärka och effektivisera en projektinriktad utvecklingsorganisation. Uppdraget innebär utveckling av strategi och processer samt effektivisering av det dagliga arbetssättet. Deltagande i utvecklingen av en företagsanpassad projektstyrningsprocess.

Implementering av projektplanerings- och resursallokeringssystem

Implementering av projektplanerings- och resursallokeringssystem i en projektbaserad utvecklingsverksamhet. Uppdraget omfattar verksamhetsanpassning av planeringsverktyget PM från Primavera, utveckling av implementeringsstrategi, implementering av systemet samt införande av verksamhetsanpassade processer för projektplanering och resursallokering.

Projektledning inom tekniskt produktion

Huvudprojektledare för funktionstest av kvalificerade energisystem. Arbetet innefattar även allmän rådgivning kring projektprocesser samt ekonomiska uppföljningar av SAP R3-projekt

Projektledning inom produktutveckling

Projektledningsuppdrag för en portfölj av utvecklingsprojekt hos ett produktutvecklande industriföretag i regionen.

Förändringsledning och transitionskoordinering i PDM-projekt

Förändringsledning och transitionskoordinering i ett stort PDM-projekt. Arbetet innefattar bland annat framtagning och genomförande av scenariobaserade valideringsövningar för att säkerställa verksamhetens arbetssätt givet den funktionalitet som den utvecklade lösningen erbjuder.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning