Förändringsprojekt med globalt koncept

I rollen som projekt-och förändringsledare stöttar vi vår kund i införandet av ett globalt framtaget servicekoncept. Syftet är att tydliggöra innehåll, roller och ansvar i ett antal tjänsteleveranser. Organisationen, som är pilot inom koncernen för konceptet, jobbar intensivt med att definiera Service Level Agreements och tillhörande processer.

Moderator, strategisk planering

Uppdraget består i att i en serviceorganisation sätta upp, förbereda och organisera workshops relaterade till strategier inom FoU, produktledning mm samt operativt och strategiskt stöd till produktchefer inom samma organisation. Uppdraget multinationellt.

Förstudie e-läromedel

Det finns många fördelar och möjligheter med elektroniska läromedel, både för förlag, skolor, lärare och inte minst för elever. Associ8 har fått i uppdrag att ta fram en nulägesbeskrivning och en kravspecifikation på en plattform för säker och tillförlitlig autenticering och behörighetshantering kopplat till försäljning och distribution av olika former av e-läromedel. Uppdraget innebär mycket kontakter med olika intressenter såsom branschförening, skolor, befintliga leverantörer av eläromedelssystem, myndigheter, PUL-experter mm och ska resultera i underlag för en eventuell framtida upphandling.

Organisationsutveckling och förändringsledning

En av våra konsulter stöttar i ett uppdrag som hanterar organsationsutveckling och förändringsledning. Förändringar i verksamhetsstödjande system ska drivas i samklang med att förändringarna förankras och sätts i verket i den operativa verksamheten. Uppdraget inrymmer både projektledning och mentorskap för nyckelpersoner i kundens organsation.

Referenser

   

Kontakt

associ8
Platensgatan 3
582 20 Linköping

Tel: 013 126677
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kontakta någon av våra konsulter

Mats Areblad (VD)  - Visa profil
0733 481991 - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Leif Bergh (styrelseordf.)Visa profil
0733 481990 - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eric Egelstig - Visa profil
0704 218413 - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bernt Järneteg - Visa profil
0733 481993 - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Johan Malm -  Visa profil
0768 603986 - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eva Martins - Visa profil
0709 784702 - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Patrik Meijer - Visa profil
0705 200772 - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Produkt- och processutveckling

associ8 stöttar en kund i att ta fram beslutsunderlag för att effektivisera hanteringen av produkter och tjänster. Baserat på vårt förslag om utveckling och förbättring tar vi nästa steg och genomdriver förändringar. I uppdraget ska vi kartlägga de interna behov och krav som finns, undersöka möjligheter till outsourcing och då samverka med kundens strategiska inköpsfunktion samt föreslå hur den interna processen ska fungera efter att förändringarna genomdrivits.

Projektledare provprojekt

Vår kunds industriella produkter utvecklas kontinuerligt genom utvecklingsprojekt för att öka konkurrenskraften på en tuff marknad. En viktig del i utvecklingen är att verifiera design och prestanda genom prototypprov. Provprojektet är för närvarande i ett kritiskt skede, där nytänkande och förenkling av arbetet med bibehållen kvalitet är en viktig ingrediens i uppdraget. associ8 bidrar med sitt verksamhetskunnade genom rollen som provprojektedare och verksamhetsutvecklare till att skapa de verktyg och arbetssätt som krävs för att genomföra projektet enligt kundens processer till rätt kvalitet och i tid.

Införande av projekterfarenhetsverktyg

Utveckling och utrullning av ett verktyg för projekterfarenhetsuppföljning i större utvecklingsorganisation. Verktyget ger möjlighet att under pågående utvecklingsprojekt löpande dokumentera projekterfarenheter och nyckeltal samt att paketera informationen på ett strukturerat sätt. Denna information är sedan av stort värde vid planering av nya projekt och vid budgetering och dimensionering av projektportföljen. Precision vid estimering av resursbehov, tidplaner och risknivåer förbättras avsevärt. I uppdraget ingår även framtagning av kravspecifikationer avseende förändringar i verksamhetsregler och processer samt modell för förvaltning och vidareutveckling av verktyget.

Utveckling av metodik för processkartläggning

Uppdraget innebär att ta fram en praktisk metodik för processkartläggning när produktägare är i ett uppstartsskede med att identifiera sina processer. Metodiken ska också sätta in processutveckling och förbättringsarbete i ett sammanhang samt ta hänsyn till Six Sigmas syn på processutveckling.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning