Utveckling över flera orter

När avancerade system utvecklas på flera orter krävs extra fokus på att etablera gemensamma målbilder och planer. Men framförallt krävs god kommunikation och goda personliga relationer som byggs starka och kontinuerligt vårdas. Vi arbetar för närvarande med produkt- och arbetsstrukturer, planering och kommunikation inom ett av Sveriges största industriprojekt. 

En workshopbaserad arbetsmodell för förstudier

Det är inte alltid lätt att fånga de nyckelpersoner som kan ge bästa input till en förstudie. Samtidigt är en effektiv förstudie och god förankring oerhört viktigt för de framtida projekt som utgår från resultatet av förstudien. Associ8 hjälper nu en kund med att utveckla och införa en workshopbaserad arbetsmetod för förstudier. 

Teknisk förändringsledning

Uppdraget omfattar teknisk förändringsledning, som inbegriper migrering av Luftfartsverkets system- och serverar. Migreringarna görs då Swedavia och Luftfartsverket delas upp från att ha varit ett statligt verk. Detta är en omfattande förändring, då organisationernas hela IT-miljö delas. Förmågan att överblicka komplexa strukturer är viktigt, för att genomföra förändringen.

 

Interimschefsuppdrag inom Inköp & SQA

I rollen som interimschef för Inköp och SQA stöttar vi vår kund under en period. Företaget, vilket återfinns inom neurovetenskap, har en ledande position globalt.

Uppdrag inom Lean PLM (Product Lifecycle Management)

Uppdraget omfattar att skapa en plattformsprototyp för värdekedjeintegration inom global projektbaserad industri. Associ8 har haft en ledande roll i framtagningen av en ny global process för värdekedjan samt i att leda förändringsarbetet med berörda parter inom och utanför uppdragsgivarens organisation.

Etablering av global process för underhåll av produktdata för offertframtagning

Som en del av att kunden har infört ett globalt säljkonfigureringssystem för underhåll av offertdata (kostnader och texter) samt för framtagning av kompletta offerter för komplexa industriprodukter har Associ8 bidragit med att etablera en global process för underhåll av affärsdata. Processen har kartlagts och förankrats bland annat genom ett stort antal workshops. En del i arbetet har varit att ta fram och tillsätta nya roller.

Stöd i förändringsarbete

Metod- och expertstöd vid förändringsarbeten inom produktledningen i ett av Sveriges största industriföretag. Uppdragets syfte är att vara "speaking partner" i strategiska och operativa frågor samt att driva mindre specialinsatser, efter behov.

Utveckling av testprocess

Uppdraget innebär att kartlägga best practice för testverksamhet på ett av sveriges största industriföretag och föreslå metoder, verktyg, rollbeskrivningar och mallar för att likrikta testarbetet i hela verksamheten både i Sverige och på arbetsplatser i England och i Tyskland.

I arbetet ingår det att skapa förståelse och vilja för behovet av en gemensam process, samt att skapa förutsättningar för en hållbar förändring med utrymme för ständiga förbättringar i framtiden.

Utveckling av Configuration Management

Uppdraget omfattar vidareutveckling av metodik inom CM (Configuration Management) i ett stort produktutvecklingsprojekt samt praktiskt införande av metodik och arbetssätt i projektverksamheten genom operativt arbete.

Kvalitetsrevision och utveckling inom kvalitetsområdet

Uppdraget innebär att ta ett helhetsgrepp över det interna revisionsarbetet hos vår kund och innefattar allt från att upprätta revisionsprogram, se över resursbehov, anordna utbildningar, utveckla ledningssystem till att praktiskt agera som revisionsledare under interna revisioner. I tillägg utvecklas även verksamheten för kvalificering och utveckling av kundens leverantörer.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning