Stöd i förändringsarbete

Metod- och expertstöd vid förändringsarbeten inom produktledningen i ett av Sveriges största industriföretag. Uppdragets syfte är att vara "speaking partner" i strategiska och operativa frågor samt att driva mindre specialinsatser, efter behov.

Utveckling av testprocess

Uppdraget innebär att kartlägga best practice för testverksamhet på ett av sveriges största industriföretag och föreslå metoder, verktyg, rollbeskrivningar och mallar för att likrikta testarbetet i hela verksamheten både i Sverige och på arbetsplatser i England och i Tyskland.

I arbetet ingår det att skapa förståelse och vilja för behovet av en gemensam process, samt att skapa förutsättningar för en hållbar förändring med utrymme för ständiga förbättringar i framtiden.

Utveckling av Configuration Management

Uppdraget omfattar vidareutveckling av metodik inom CM (Configuration Management) i ett stort produktutvecklingsprojekt samt praktiskt införande av metodik och arbetssätt i projektverksamheten genom operativt arbete.

Kvalitetsrevision och utveckling inom kvalitetsområdet

Uppdraget innebär att ta ett helhetsgrepp över det interna revisionsarbetet hos vår kund och innefattar allt från att upprätta revisionsprogram, se över resursbehov, anordna utbildningar, utveckla ledningssystem till att praktiskt agera som revisionsledare under interna revisioner. I tillägg utvecklas även verksamheten för kvalificering och utveckling av kundens leverantörer.

Strategiarbete i offentlig sektor

Vi stöttar även offentliga sektorn när det handlar om förändringar! När ett statligt verk ska utreda hur man bäst ska rusta sig för att möta framtida förändringar har vår konsult fått en roll som coach och mentor i en förstudieprojekt.

Införande av offertstödssystem

Vi projektleder införandet av ett offertstödssystem i en större serviceorganisation. Projektet omfattar kravställning, utveckling och verksamhetsinförande av ett stödsystem som ska effektivisera, standardisera och distribuera framtagningen av offerter för komplexa serviceprodukter.

Vi inspirerar våra kunder

Därför blir vi ombedda att hålla en inledning on Lean, vision, mål och framgångsfaktorer i förbättringsarbete när vår kund håller en fokusdag för viktiga nyckelarbetare!

Linjechefsuppdrag för verksamhetsutvecklare

Vi har fått förtroende att  hjälpa vår kund i ett ledaruppdrag med ansvar för en stab av verksamhetsutvecklare. I uppdraget ingår bl a att stötta och säkra så att valda strategier inom Lean drivs vidare på utpekat sätt.

Workshop för produktutvecklingen på världsledande industriföretag

Vi har genomfört en workshop med fokus på att identifiera förbättringar och åtgärder inom både organisation och process. Upplagt på två intensiva pass hjälpte vi vår kund, som är ett världsledande tillverkningsföretag, att ta fram en road map för vilka förbättringar som ska drivas på både kort och lång sikt

Strategi-workshop kunddokumentation

Workshop är, rätt förberedd och genomförd, en fantastiskt spännande och effektiv process för att etablera förankrade och tvärsbelysta målbilder för olika fenomen och verksamheter. Associ8 har fått uppdraget att planera och genomföra en workshop med mål att sätta strategier för hantering och distribution av dokumentation till kunder i kontext av stora leveransprojekt.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning