Anpassning och utrullning av problemrapporthantering

Vi arbetar för närvarande i en verksamhet som bedriver stora utvecklingsprojekt av komplexa system med omfattande verifiering och valideringsverksamhet. Nu behöver verksamheten införa ett integrerat system för problemrapportering, vilke ska ha koppling till redan implementerad system för ändringsstyrning. Vår uppgift är att projektleda anpassning av systemet och införandet av problemrapporthanteringen i den löpande verksamheten. I uppdraget ingår förändringsledning som en viktig del.

Implementation av metoder för globalisering av verksamhetsprocesser

Projektledare för pilot- och implementationsarbete av metoder för globalisering av serviceproduktleveranser. Uppdraget inkluderar sälj-, projektlednings-, logistik- och teknikfunktioner. Globaliseringsmetodiken utvecklas under projektledning av Associ8.

Anpassning och utveckling

Vi är sedan en tid tillbaka involverade i två nya uppdrag. Båda uppdragen i rollen som projektledare. 

Det ena uppdraget handlar om uppgradering av IS/IT-miljö hos vår uppdragsgivares kund. Varje gång denna kund uppgraderar sin CAD/CAM miljö måste alla underleverantörer (som exempelvis vår uppdragsgivare) göra det synkront. Det kräver en noggrann planering och test av ett tiotal programvaror som är integrerade med varandra. På helgen då man växlar över till den nya miljön måste allt fungera för att inte störa produktionen.

Det andra uppdraget rör utveckling av vår uppdragsgivares produktdatastruktur. Däri ingår både metodik och systemstöd för hantering av apparater, komponenter och strukturer i en modellbaserad utvecklingsmiljö. Det bäddar för att produktionsberedning, installation och underhåll ska kunna ske via "smarta" terminaler med animerade 3d-modeller istället för med traditionella pappersritningar.

Utveckling över flera orter

När avancerade system utvecklas på flera orter krävs extra fokus på att etablera gemensamma målbilder och planer. Men framförallt krävs god kommunikation och goda personliga relationer som byggs starka och kontinuerligt vårdas. Vi arbetar för närvarande med produkt- och arbetsstrukturer, planering och kommunikation inom ett av Sveriges största industriprojekt. 

En workshopbaserad arbetsmodell för förstudier

Det är inte alltid lätt att fånga de nyckelpersoner som kan ge bästa input till en förstudie. Samtidigt är en effektiv förstudie och god förankring oerhört viktigt för de framtida projekt som utgår från resultatet av förstudien. Associ8 hjälper nu en kund med att utveckla och införa en workshopbaserad arbetsmetod för förstudier. 

Teknisk förändringsledning

Uppdraget omfattar teknisk förändringsledning, som inbegriper migrering av Luftfartsverkets system- och serverar. Migreringarna görs då Swedavia och Luftfartsverket delas upp från att ha varit ett statligt verk. Detta är en omfattande förändring, då organisationernas hela IT-miljö delas. Förmågan att överblicka komplexa strukturer är viktigt, för att genomföra förändringen.

 

Interimschefsuppdrag inom Inköp & SQA

I rollen som interimschef för Inköp och SQA stöttar vi vår kund under en period. Företaget, vilket återfinns inom neurovetenskap, har en ledande position globalt.

Uppdrag inom Lean PLM (Product Lifecycle Management)

Uppdraget omfattar att skapa en plattformsprototyp för värdekedjeintegration inom global projektbaserad industri. Associ8 har haft en ledande roll i framtagningen av en ny global process för värdekedjan samt i att leda förändringsarbetet med berörda parter inom och utanför uppdragsgivarens organisation.

Etablering av global process för underhåll av produktdata för offertframtagning

Som en del av att kunden har infört ett globalt säljkonfigureringssystem för underhåll av offertdata (kostnader och texter) samt för framtagning av kompletta offerter för komplexa industriprodukter har Associ8 bidragit med att etablera en global process för underhåll av affärsdata. Processen har kartlagts och förankrats bland annat genom ett stort antal workshops. En del i arbetet har varit att ta fram och tillsätta nya roller.

Stöd i förändringsarbete

Metod- och expertstöd vid förändringsarbeten inom produktledningen i ett av Sveriges största industriföretag. Uppdragets syfte är att vara "speaking partner" i strategiska och operativa frågor samt att driva mindre specialinsatser, efter behov.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning