Hur flödar informationen?

Lika sant som att IT kan effektivisera verksamheter så kan en missanpassad IT-miljö skapa allvarliga hinder för att effektivt kunna samarbeta och leverera resultat. Att få koll på sina informationsflöden är en bra start när verksamhetseffektivitet står i fokus. I detta uppdrag leder vi en workshopserie för att tillsammans med kunden skapa förutsättningar för effektivare IT-miljöer. Och ja, informationsflödena står i fokus.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning