Processförbättringsarbete över företagsgränser

Associ8 har fått i uppdrag att leda ett processutvecklingsarbete åt ett företag i logistikbranschen och en av deras primära kunder. Arbetet startade med en workshop för att identifiera problem och möjligheter och baserat på detta går vi nu vidare med ett fortsatt processförbättringsarbete tillsammans med vår kund. 

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning