Rätt information på rätt plats ger möjlighet till nya tjänster

Associ8 har fått äran att driva införandet av en ny integrationsplattform i en organisation. Den ska vara grunden för att samla och distribuera data som är värdefull för organisationen. Det är grunden i att stödja den av koncernledningen beslutade digitaliseringsstrategin. Arbetet kommer även att innehålla migrering av befintliga integrationer och att stödja två helt nya tjänster som kommer att erbjudas till kunder.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning