CM strategi etablerad för stort och viktigt projekt

I ett omfattande IT-  och verksamhetsutvecklingsprojekt som har påverkan på många avdelningar och medarbetare i två länder, behövs ett strukturerat arbetssätt för att förbereda för förändringen. Med ADKAR metoden har våra konsulter genomfört första fasen; ”Prepare for change”, med syftet att kartlägga förändringsmognaden inom organisationen, hos påverkade grupper och dess chefer. Arbetet har resulterat i en Change Management strategi som beskriver hur det fortsatta förändringsarbetet ska drivas kopplat till att projektet drivs framåt.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning