Implementation av metoder för globalisering av verksamhetsprocesser

Projektledare för pilot- och implementationsarbete av metoder för globalisering av serviceproduktleveranser. Uppdraget inkluderar sälj-, projektlednings-, logistik- och teknikfunktioner. Globaliseringsmetodiken utvecklas under projektledning av Associ8.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning