Implementation av metoder för globalisering av verksamhetsprocesser

Projektledare för pilot- och implementationsarbete av metoder för globalisering av serviceproduktleveranser. Uppdraget inkluderar sälj-, projektlednings-, logistik- och teknikfunktioner. Globaliseringsmetodiken utvecklas under projektledning av Associ8.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning