Nytt beslutsstödssystem

Projektet skapar kundens nya beslutsstödsplattform. Den diversifierade systemmiljön genomlyses och en plan för att konsolidera, kostnadsreducera och skapa stödet för dagens analys och uppföljningsbehov i den föränderliga verksamheten. Uppföljning och rapportering utifrån en standardiserad resultaträkning och stöd av en effektiviserad budget och prognosprocess är under utveckling, som två av flera identifierade etapper. Associ8 har uppdraget att projektleda beslutade etapper och vara stöd i den strategiska planläggningen för beslutsstödsområdet och angränsande behovsområden.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning