Nästa nivå av behörighetsstyrning

I en internationell verksamhet där information måste hanteras och vara klassificerad för att lagar och avtal ska följas, krävs både avancerade IT system och fungerande rutiner. I samband med att utvecklingsarbeten blir allt mer globala har vi fått uppdraget att projektleda arbetet med att lyfta viktiga aspekter av klassificering och behörighetsstyrning till nästa nivå.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning