Anpassning och utrullning av problemrapporthantering

Vi arbetar för närvarande i en verksamhet som bedriver stora utvecklingsprojekt av komplexa system med omfattande verifiering och valideringsverksamhet. Nu behöver verksamheten införa ett integrerat system för problemrapportering, vilke ska ha koppling till redan implementerad system för ändringsstyrning. Vår uppgift är att projektleda anpassning av systemet och införandet av problemrapporthanteringen i den löpande verksamheten. I uppdraget ingår förändringsledning som en viktig del.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning