Affärsidé

”Vi bidrar med erfarenhet, kunskap och drivkraft vid utredning, planering och genomförande av verksamhetsförbättringsarbeten”

För dig som kund innebär detta att du hos associ8 kan förvänta dig
professionell hjälp med:
– att identifiera problem och möjligheter i din verksamhet/ditt projekt
– att definiera och planera förändringsarbeten/projekt
– att i olika roller genomdriva förändringar/projekt