Associ8

associ8 är för oss

Förhållandet till våra kunder
Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder och intresserar oss för deras långsiktiga utveckling. Vårt mål är att vara speaking partner i verksamhetsutvecklingsfrågor över tid.

Förhållandet till våra uppdrag

Vårt arbete ligger ofta i att förstå och förklara sammanhang mellan olika ”objekt” i en verksamhet; att bilda en fungerande helhet av olika mål, olika verksamhetsdelar, olika informationsmängder, olika system mm. Både problemet och lösningen ligger ofta i kopplingen mellan dessa olika delar.

Förhållandet till och mellan kollegor

Till associ8 ansluter sig konsulter som trivs med att arbeta tillsammans. Konsulter som har en ambition att gemensamt bidra till fortsatt utveckling av företaget, dess kunder och medarbetare.