Seminariedag om förändringsledning

Känner du att förändringstakten ökar gradvis? Tillsammans med Peter Uhlin organiserar vi ett spännande seminarium kring förändringsledning. Målet är att inspirera beslutsfattare. Deltagarna är inbjuda beslutsfattare från både privat och offentlig sektor. Har du intresse av liknande seminarium så hör av dig till Associ8.

Läs mer

Ny delägare

Den 14 maj gick Kjell Selhag in som delägare och partner i associ8. Välkommen!

Certifierade förändringsledare

Change Management, dvs förändringsledning, handlar om att få med människorna vid förändring. Får vi inte det så når vi inte verksamhets-eller affärsmålen med förändringen, oavsett hur väl vi levererar mot de hårda projektmålen. För oss är effekten av förändring viktig. Därför är varenda konsult hos associ8 certifierad förändringsledare (Prosci).

Högsta kreditvärdighet

Det är tryggt att göra affärer med associ8. Det tycker även UC som ger oss högsta kreditvärdighet!

Läs mer

Nya delägare

I år hälsar vi våra goda kollegor Jimmy Tjäder och Carina Persson välkomna som delägare och partners i associ8!

Carina Persson - Ny kollega, med fokus på Inköp

Vi välkomnar Carina Persson, ny Associ8-partner med tyngd inom verksamhetsutveckling för inköp- och logistikområdet! Förutom en gedigen bakgrund inom företagsekonomi har Carina utbildning inom beteendevetskap och är diplomerad ICF coach. Carina har direkt gått in på ett uppdrag inom utveckling av strategiskt inköp hos en av våra nyckelkunder.