Eric, ny kollega med fokus på förändringsledning

Eric är en erfaren och målmedveten förändringsledare med många stora verksamhetsutvecklingsprojekt på sin meritlista. Han har en solid grund inom retail och industri. Vi välkomnar honom nu som ny kollega på Associ8. Läs mer om Eric här

Change Management är här för att stanna!

Nu är det (snart) dags! En ny organisation för alla som är verksamma i förändringsarbete; förändringsledare, linjechefer, HR-ansvariga, projektledare, experter inom process och metod, för att nämna några. ACMP Sweden® är den svenska avdelningen av den internationella organisationen Association of Change Management Professionals (ACMP®), som alltså nu etableras i Sverige. Lanseringen sker 18 november. Se pressrelease nedan.

Läs mer

Seminariedag om förändringsledning

Känner du att förändringstakten ökar gradvis? Tillsammans med Peter Uhlin organiserar vi ett spännande seminarium kring förändringsledning. Målet är att inspirera beslutsfattare. Deltagarna är inbjuda beslutsfattare från både privat och offentlig sektor. Har du intresse av liknande seminarium så hör av dig till Associ8.

Läs mer

Ny delägare

Den 14 maj gick Kjell Selhag in som delägare och partner i associ8. Välkommen!

Certifierade förändringsledare

Change Management, dvs förändringsledning, handlar om att få med människorna vid förändring. Får vi inte det så når vi inte verksamhets-eller affärsmålen med förändringen, oavsett hur väl vi levererar mot de hårda projektmålen. För oss är effekten av förändring viktig. Därför är varenda konsult hos associ8 certifierad förändringsledare (Prosci).

Högsta kreditvärdighet

Det är tryggt att göra affärer med associ8. Det tycker även UC som ger oss högsta kreditvärdighet!

Läs mer