Ny delägare

Torbjörn Forsberg har arbetat som senior managementkonsult på associ8 i ett drygt år och vi välkomnar honom nu som delägare. Han blir associ8:s 6:e delägare.

Förändringsarbete i lågkonjunktur

Behovet att ständigt förbättra och anpassa verksamheter, arbetssätt och processer avstannar inte bara för att världskonjunkturen dalar. Tvärt om så medför kraftiga konjunktursvängningar stora förändringar i företagets omvärld som måste parreras och i bästa fall utnyttjas, t ex för att ompositionera eller vinna marknadsandelar. Vi på Associ8 ser fram mot ytterligare ett år då vi får hjälpa våra kunder att bli effektivare och bättre positionerade på den allt tuffare marknaden. Tillsammans hittar vi möjligheterna och utnyttjar dem!

Johan Malm - Ny vass projektledare

associ8 stärker upp med ytterligare en mycket erfaren projektledare och verksamhetsutvecklare. Välkommen Johan Malm! Johan är civilingenjör med 20 års erfarenhet av utveckling av tekniska produkter. Hans specialitet är projektledning. Genom att ha drivit komplexa projekt i stora organisationer har han en gedigen erfarenhet av strategisk planering, verksamhetsutveckling och att leda genom andra. Johan är certifierad Project Manager Professional (PMP) och certifieriad Scrum Master.

Positiv förväntan på framtiden

Det händer mycket hos våra kunder och vi kan konstatera en positiv förväntan på framtiden. Flera intressanta projekt pågår och vi är stolta och tacksamma över att på olika sätt kunna bidra till effektivare projekt och verksamheter.

Eva Martins - Ny partner

Vi fortsätter att expandera och har nöjet att hälsa Eva Martins välkommen till Associ8! Eva känd som en entusiastisk och drivande projektledare och verksamhetskonsult. Hon har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, olika chefsbefattningar och roller i lednings- och styrgrupper. Därutöver är hon utbildad coach, erfaren utbildare och workshopledare. Eva blir en stor tillgång i den fortsatta utvecklingen av Associ8 och våra kunder.

Patrik Meijer ansluter sig till associ8

I lågkonjunktur bör man satsa för kommande högkonjunktur. Det är med glädje vi välkomnar Patrik Meijer som anslutit sig till associ8 som "associ8 Contractor" och gått in i ett verksamhetsutvecklingsuppdrag hos en av våra kunder. Patrik har förutom erfarenheter som projektledare, verksamhetsutvecklare, linjechef och säljare även en gedigen bakgrund inom systemutveckling.