Genomarbetad grafisk profil

Under våren har ett genomgripande arbete gjorts med vår grafiska profil. Ett genomgående tema är labyrinten i form av en 8:a som representerar vägen från problem till resultat, från uppdrag till leverans, från möjlighet till verklighet, från...

Inom kort lanseras även hemsidan i sin omarbetade form, helt i linje med den nya profilen.

Nya lokaler

Den första april flyttade associ8 in i nyrenoverade lokaler på Platensgatan 3 i Linköping. Lokalen är speciellt anpassad för kreativa möten och workshoparbete. I närheten ligger parkeringshuset Baggen och utanför dörren finns Linköpings centrala restaurangdistrikt.

Ny delägare

Torbjörn Forsberg har arbetat som senior managementkonsult på associ8 i ett drygt år och vi välkomnar honom nu som delägare. Han blir associ8:s 6:e delägare.

Förändringsarbete i lågkonjunktur

Behovet att ständigt förbättra och anpassa verksamheter, arbetssätt och processer avstannar inte bara för att världskonjunkturen dalar. Tvärt om så medför kraftiga konjunktursvängningar stora förändringar i företagets omvärld som måste parreras och i bästa fall utnyttjas, t ex för att ompositionera eller vinna marknadsandelar. Vi på Associ8 ser fram mot ytterligare ett år då vi får hjälpa våra kunder att bli effektivare och bättre positionerade på den allt tuffare marknaden. Tillsammans hittar vi möjligheterna och utnyttjar dem!

Johan Malm - Ny vass projektledare

associ8 stärker upp med ytterligare en mycket erfaren projektledare och verksamhetsutvecklare. Välkommen Johan Malm! Johan är civilingenjör med 20 års erfarenhet av utveckling av tekniska produkter. Hans specialitet är projektledning. Genom att ha drivit komplexa projekt i stora organisationer har han en gedigen erfarenhet av strategisk planering, verksamhetsutveckling och att leda genom andra. Johan är certifierad Project Manager Professional (PMP) och certifieriad Scrum Master.

Positiv förväntan på framtiden

Det händer mycket hos våra kunder och vi kan konstatera en positiv förväntan på framtiden. Flera intressanta projekt pågår och vi är stolta och tacksamma över att på olika sätt kunna bidra till effektivare projekt och verksamheter.