Certifierade förändringsledare

Change Management, dvs förändringsledning, handlar om att få med människorna vid förändring. Får vi inte det så når vi inte verksamhets-eller affärsmålen med förändringen, oavsett hur väl vi levererar mot de hårda projektmålen. För oss är effekten av förändring viktig. Därför är varenda konsult hos associ8 certifierad förändringsledare (Prosci).

Högsta kreditvärdighet

Det är tryggt att göra affärer med associ8. Det tycker även UC som ger oss högsta kreditvärdighet!

Läs mer

Nya delägare

I år hälsar vi våra goda kollegor Jimmy Tjäder och Carina Persson välkomna som delägare och partners i associ8!

Carina Persson - Ny kollega, med fokus på Inköp

Vi välkomnar Carina Persson, ny Associ8-partner med tyngd inom verksamhetsutveckling för inköp- och logistikområdet! Förutom en gedigen bakgrund inom företagsekonomi har Carina utbildning inom beteendevetskap och är diplomerad ICF coach. Carina har direkt gått in på ett uppdrag inom utveckling av strategiskt inköp hos en av våra nyckelkunder.

Ramavtal via Fujitsu med Kammarkollegiet

Associ8 har som underleverantör till Fujitsu Sweden AB nu möjlighet att leverera tjänster som omfattas av ramavtalet Licensförsörjning 2010 med Kammarkollegiet. Ramavtalet kan användas av statliga myndigheter samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten. Därutöver kan landsting och de kommuner som lämnat fullmakt använda ramavtalet. Mer information om ramavtalet finns på avropa.se.

Vi välkomnar vår nya kollega Jimmy Tjäder!

Jimmy har en bakgrund från ledande befattningar inom affärssystemsbranschen. Bland specialområden kan nämnas CRM, samarbetsplattformar och ledarskap. Jimmy är en positiv och drivande kraft och vi ser fram emot att få ta del av hans kunskap och inspiration i konsultuppdrag och i vår fortsatta tjänsteutveckling.