Carina Persson - Ny kollega, med fokus på Inköp

Vi välkomnar Carina Persson, ny Associ8-partner med tyngd inom verksamhetsutveckling för inköp- och logistikområdet! Förutom en gedigen bakgrund inom företagsekonomi har Carina utbildning inom beteendevetskap och är diplomerad ICF coach. Carina har direkt gått in på ett uppdrag inom utveckling av strategiskt inköp hos en av våra nyckelkunder.