Ramavtal via Fujitsu med Kammarkollegiet

Associ8 har som underleverantör till Fujitsu Sweden AB nu möjlighet att leverera tjänster som omfattas av ramavtalet Licensförsörjning 2010 med Kammarkollegiet. Ramavtalet kan användas av statliga myndigheter samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten. Därutöver kan landsting och de kommuner som lämnat fullmakt använda ramavtalet. Mer information om ramavtalet finns på avropa.se.