Vi välkomnar vår nya kollega Jimmy Tjäder!

Jimmy har en bakgrund från ledande befattningar inom affärssystemsbranschen. Bland specialområden kan nämnas CRM, samarbetsplattformar och ledarskap. Jimmy är en positiv och drivande kraft och vi ser fram emot att få ta del av hans kunskap och inspiration i konsultuppdrag och i vår fortsatta tjänsteutveckling.