Fujitsu Region Öst och Associ8 har tecknat samarbetsavtal

Fujitsu och Associ8 levererar kvalificerade konsulttjänster och lösningar åt industri och offentlig sektor med fokus på affärsnytta och effektivisering av verksamheter. Samarbetet mellan företagen innebär att båda parterna kan stärka sin position på den gemensamma marknaden genom att tillföra varandra kompletterande kärnkompetenser av senior karaktär. Kombinationen av Fujitsus breda IT-kompetens och Associ8:s specialistkompetens inom strategi och verksamhetsutveckling ger ökade möjligheter. Tillsammans kan företagen marknadsföra ett heltäckande erbjudande för organisationer som vill öka sin konkurrenskraft och effektivitet.

Läs hela pressreleasen här.