Genomarbetad grafisk profil

Under våren har ett genomgripande arbete gjorts med vår grafiska profil. Ett genomgående tema är labyrinten i form av en 8:a som representerar vägen från problem till resultat, från uppdrag till leverans, från möjlighet till verklighet, från...

Inom kort lanseras även hemsidan i sin omarbetade form, helt i linje med den nya profilen.