Förändringsarbete i lågkonjunktur

Behovet att ständigt förbättra och anpassa verksamheter, arbetssätt och processer avstannar inte bara för att världskonjunkturen dalar. Tvärt om så medför kraftiga konjunktursvängningar stora förändringar i företagets omvärld som måste parreras och i bästa fall utnyttjas, t ex för att ompositionera eller vinna marknadsandelar. Vi på Associ8 ser fram mot ytterligare ett år då vi får hjälpa våra kunder att bli effektivare och bättre positionerade på den allt tuffare marknaden. Tillsammans hittar vi möjligheterna och utnyttjar dem!