Eva Martins - Ny partner

Vi fortsätter att expandera och har nöjet att hälsa Eva Martins välkommen till Associ8! Eva känd som en entusiastisk och drivande projektledare och verksamhetskonsult. Hon har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, olika chefsbefattningar och roller i lednings- och styrgrupper. Därutöver är hon utbildad coach, erfaren utbildare och workshopledare. Eva blir en stor tillgång i den fortsatta utvecklingen av Associ8 och våra kunder.