Seminariedag om förändringsledning

Känner du att förändringstakten ökar gradvis? Tillsammans med Peter Uhlin organiserar vi ett spännande seminarium kring förändringsledning. Målet är att inspirera beslutsfattare. Deltagarna är inbjuda beslutsfattare från både privat och offentlig sektor. Har du intresse av liknande seminarium så hör av dig till Associ8.

Inbjudan CM-seminarium