Certifierade förändringsledare

Change Management, dvs förändringsledning, handlar om att få med människorna vid förändring. Får vi inte det så når vi inte verksamhets-eller affärsmålen med förändringen, oavsett hur väl vi levererar mot de hårda projektmålen. För oss är effekten av förändring viktig. Därför är varenda konsult hos associ8 certifierad förändringsledare (Prosci).