Tid och rum-effekt med workshops

KOMPLEXA OCH BRÅDSKANDE FRÅGESTÄLLNINGAR. Olika uppfattningar kring problem, orsak och lösning. Eller många idéer kring möjliga förbättringa r? Det finns tillfällen när det är viktigt att på kort tid hitta rätt väg framåt – och kunna föran kra riktningen.

ATT ANVÄNDA WORKSHOPS SOM ARBETSMETOD handlar om att föra samman människor med rätt kompetens och få dem att fokusera på en sak under en b egränsad tid. Under workshopen skapar vi snabbt förståelse för varandras synvinklar, kan balansera bråttom mot viktigt, och sedan ta fram den sammantaget bästa lösningen. Det är vad v i kallar tid och rum-effekten. En gruppkänsla och gemensam drivkraft som fortsätter i den dagl iga verksamheten.

”Medan innehållet i varje workshop anpassas utifrån frågeställningarna är ramverket detsamma. Därför blir arbetsmetoden mer effektiv för varje gång den används eftersom deltagarna bättre förstår verktyget och att strukturen kan återanvändas.”

pdfLadda hem produktblad

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning