Verksamhetsutveckling med bestående resultat

DET FINNS ÅTSKILLIGA MODELLER OCH VERKTYG för verksamhetsutveckling. Det är därför lätt att förstå varför många gör misstaget att fo kusera på de senaste
modeorden. Risken blir att man staplar verktyg på varandra istä llet för att fokusera på det som krävs för att utveckla processerna mot ett tydligt mål.

VERKSAMHETSUTVECKLING HANDLAR OM ATT FÖRSTÅ vad som kan göras bättre och att göra verklighet av möjligheten. Att ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att använda rätt verktyg för rätt ändamål. Och inte minst att v ara nyfiken nog för att våga prova och förkasta nya metoder. Det är där, i blandningen av beprövade modeller och visionära idéer, du kommer att kunna mäta skillnaden på oss och andra. V i vet när det är dags att göra vad – och varför.

”Det är en sak att kunna identifiera och genomföra förbättringar, och en helt annan att koppla dem mot mål och se till att förändringarna består. Metoderna hittar du i böcker. Kunskapen att använda dem rätt däremot får du bara med lång erfarenhet.”

pdfLadda hem produktblad

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning