Strategi
Att identifiera sin verksamhets problem och möjligheter, och att baserat på den kunskapen definiera och besluta sig för en riktning för fortsatt utveckling är själva fundamentet för din verksamhets framgång. Med en skräddarsydd plan, ett strukturerat genomförande, rätt deltagare och en erfaren moderator kan man på kort tid komma långt i samsyn om problem, målsättning och strategi. Därför är workshops en så viktig del i strategiutveckling. associ8 kan bidra med både seminarieledning och traditionella utredningar; gärna i kombination.

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning