Change management – att leda förändringar

VI HAR SETT DET UPPREPAS GÅNG PÅ GÅNG. Projekt levereras i tid och inom budget. Alla hårda värden som är lätta att mäta finns där , men effekten saknas eftersom människorna inte fullt ut har tagit till sig det nya. Och det ä r först när de vill, när de kan och när de gör som förändringsarbetet får effekt.

FÖRÄNDRINGSLEDNING HANDLAR OM MÄNNISKOR. Att få dem intresserade och att leda dem genom förändringen så att de förstår och accepterar de n. Vi ger människorna svaren på frågorna vad, när och varför – och hjälper dig att dr iva igenom och förankra förändringen. Vi är internationellt certifierade förändringsledare enligt Prosc i och använder forskningsbaserade processer. Det gör att vi kan lova dig resultat.

”Många tror att förändringsledning och verksamhetsutveckling är samma sak. Men bara för att en verksamhet utvecklas behöver det inte betyda att människorna accepterar och tar till sig det nya. Det är där förändringsledningen kommer in.”

pdfLadda hem produktblad

associ8 -  Strategi, verksamhetsutveckling och projektledning