Andra samarbetsformer

Om du idag är konsult med eget företag och önskar bedriva din verksamhet fristående kan du ändå gå in i temporära uppdrag för associ8. Du kan efter kvalificering bli en associ8 Contractor. Du verkar då i ett underleverantörsförhållande under vårt varumärke och kontrakteras per uppdrag. Den tid då du har uppdrag genom associ8 deltar du i associ8s gemenskap.

Vi är även öppna för andra fruktsamma samarbetsformer med större eller mindre företag, där vi tillsammans kan erbjuda mervärden till våra kunder.