Historik

Bolaget bildades år 2005 ur en vision om att störst inte är bäst; att beslut högt upp inte är bättre än beslut nära; att bredd inte är bättre än fokusering och om att snabba vinster inte är bättre än långsiktiga, ömsesidigt lönsamma relationer. Vare sej för konsulter eller för kunder.

Därför startades associ8, med ambition att inte bli störst utan bäst; med eget ansvar som ledstjärna; med fokus på verksamhetsutveckling inom industrisektorn och med bara seniora och ansvarskännande konsulter som förstår och förmår att bygga långsiktiga förtroendefulla relationer, både med kunder och kollegor.