GDPR - Hantering av personuppgifter

Vi vill att du som kund, leverantör eller samarbetspartner ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett betryggande sätt och bara till legitima ändamål. Skyddet av din personliga integritet är viktig för oss.

All behandling av personuppgifter som vi gör sker enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med Associ8:s hantering av kunders, leverantörers och samarbetspartners personuppgifter, inom ramen för Associ8s verksamhet, är:

  • Marknadsföring och försäljning av företagets tjänster och konsulter.
  • Att uppfylla kontraktuella åtaganden mot konsult/delägare, kunder, leverantörer, samarbetspartner.
  • Att uppfylla krav gällande t ex bokföring, revision och andra myndighetskrav.

Följande personuppgifter behandlas:

  • Namn, företagstillhörighet, kontaktuppgifter, sälj- leverans- och samarbetsrelaterade uppgifter, uppgifter kopplade avtal och liknande.

Personuppgifterna kommer, men endast inom ramen för vad som är nödvändigt och legitimt för att utföra vår uppgift, att kunna föras vidare till andra samarbetspartners utanför Associ8, inklusive bokföringsfirma och myndigheter.
För att få ett utdrag på dina personuppgifter, få rättelse av personuppgifter, dra tillbaka samtycket eller bli ”glömd”, dvs raderad ur Associ8:s kontaktregister, kontaktas Associ8 via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.