CSR - Corporate Social Responsibility

Vi bryr oss om den region där vi verkar. Ja i själva verket är visionen om regionens utveckling vår drivkraft, där vårt bidrag är att tillsammans med våra partners och kunder utveckla bättre affärer och ökad effektivitet hos företag som finns och verkar här.

Vi bryr oss om människor som befinner sig i olika skeenden av förändring i samband med verksamhetsförändringar. Detta sker genom vårt engagemang inom förändringsledning (Change Management), d v s hantering av människor i förändring.

Vi bryr oss också om de i vårt samhälle som av olika anledningar hamnat i svårigheter av annat slag. Vi har därför för närvarande valt att stötta organisationen: